De drie basisbehoeften van de werkende mens

De achtergrond van onze werkwijze ligt in de Self Determination Theory. Een door Edward L. Deci en Richard M. Ryan ontwikkelde theorie over de menselijke motivatie.  Dit wetenschappelijk onderzoek is meerdere malen in verschillende landen uitgevoerd en steeds weer kwamen er drie aspecten naar voren die als de drie basismotivatoren worden gezien in het menselijk handelen.

Competent zijn

Ergens goed in willen zijn, uitblinken! Dit is de meest in het oog springende behoefte van werkende mensen. De kwaliteiten die we hebben, willen we graag gebruiken en die inzet wordt dan weer beloond met salaris. In onze vrije tijd zetten we onze kwaliteiten zelfs gratis in! Als je beter in je vak wilt worden, volg je in veel gevallen een opleiding of een training. Je werkgever ondersteunt dit vaak met persoonlijke opleidingsplannen (POP’s) en functioneringsgesprekken om de gewenste ontwikkeling te stimuleren en vast te leggen. Deze gesprekken hebben jullie met je leidinggevende.

Verbonden voelen

Deze behoefte ligt een stuk gevoeliger. Elk mens heeft in meer of mindere mate behoefte ergens bij te horen. Privé, maar toch ook op het werk waar we een groot deel van onze tijd doorbrengen. Je prettig voelen tussen je collega’s en een goede relatie hebben met je leidinggevende draagt in hoge mate bij aan de arbeidsvreugde die je ervaart. Volgens onderzoek blijkt dat zelfs 80% van onze arbeidsvreugde afhankelijk is van de relatie die je hebt met de leidinggevende. Maar over het gebrek aan verbinding met deze persoon praten we hooguit met collega’s en daar wordt niets over vastgelegd.

Autonoom handelen

Je eigen keuzes kunnen én mogen maken. Elke medewerker heeft, in meer of mindere mate, behoefte om zélf keuzes te maken. Het bijzondere van deze behoefte is dat het een logisch gevolg is van de twee voorgaande behoeften. Ben je competent en voel je je verbonden dan néém je verantwoordelijkheid en maak je keuzes en voelt je daarbij gesteund. Afwezigheid van één van de twee (en vooral de afwezigheid van een goede relatie met je leidinggevende) maakt dat je bewegingsruimte beperkt wordt, je minder makkelijk keuzes maakt  en controle doet zijn intrede. Hier start vaak een verstoorde arbeidsrelatie en een arbeidsconflict ligt mogelijk op de loer.

Deducation © 2022 - Algemene voorwaarden