InsideCareers

InsideCareers is dé verdieping voor uw HRM strategie. In de Leergang die ik aanbied voor HRM managers worden de drie basisbehoeften –competentie, verbinding, autonomie- uit de Self Determination Theory (SDT) als uitgangspunt genomen. Ze laat zien hoe het al dan niet aanwezig zijn van de drie basisbehoeften de prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Daar waar de SDT de drie basisbehoeften vooral als omgevingsvariabelen ziet, heeft Deducation de theorie doorontwikkeld en de basisbehoeften tot persoonlijke ontwikkelpunten benoemd (eigen verantwoordelijkheid wordt zo integraal onderdeel van competentiemanagement).

Ik laat u zien hoe de context op het individu inwerkt (vanuit het organisatieperspectief) en geef daarbij aan wat de organisatie kan doen om medewerkers in hun basisbehoeften te faciliteren. Vanuit dezelfde basisbehoeften belichten we vervolgens de individuele verantwoordelijkheid om mogelijke persoonlijke thema’s aan te pakken (vanuit het persoonlijke perspectief).

Als u na deze Leergang besluit om InsideCareers als competentiemanagement in uw organisatie te implementeren neem ik u stap voor stap mee in dit proces: we synchroniseren uw bestaande methodiek met InsideCareers instrumenten, uw management wordt getraind en bijgestaan  in de eerste periode met coaching on the job. InsideCareers vergroot de persoonlijke effectiviteit op de werkvloer, het reduceert verzuim en het voorkomt arbeidsconflicten.

Ik informeer u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Deducation © 2022 - Algemene voorwaarden